Bettrelaterade
problem

Bettrelaterade problem kan uppkomma på grund av olika orsaker. Man skiljer mellan muskulära orsaker till besvären och besvär som har sitt ursprung i käkleden.

De muskulära besvären är vanligast. De är oftast relaterade till tandgnissling/tandpressning. Det här leder till en överbelastning av käkmusklerna. Musklerna blir trötta och ömma. Det är vanligast att man gnisslar eller pressar tänder på nätterna. På morgnarna märker man då att man är stel och trött i käkmusklerna.  Tandgnissling beror ofta på stress eller att bettet är snedställt. Utan behandling kan det slita på tänderna och ge besvär med huvudvärk och spända käkmuskler. Övriga bettrelaterade besvär kan vara t.ex. käkledsljud och käkledslåsningar. 

För att behandla bettrelaterade problem krävs alltid en noggrann bedömning av helheten. Besvären kan sedan avhjälpas med t.ex. bettskenor, bettslipning, medicinering eller restaurering av hela bettet. 

Känner du igen något av följande symptom kan det vara bra med en grundlig undersökning av bettet:

  • ont i ansiktet eller käkarna
  • ont när du gapar eller tuggar
  • ofta huvudvärk
  • knäppningar eller skrapljud från käklederna
  • låsningar i käken när du gapar
  • svårt att bita ihop som tidigare
  • tänder som är ömma eller ilar
  • snarkning, andningsuppehåll

Bettskena

Bettskenor är ett effektivt sätt att behandla käkledsproblem. En bettskena kan dels vara bra för att avlasta spända käk- och tuggmuskler som uppstår vid tandgnissling/tandpressning. Bettskenor är också ett effektivt sätt att hindra tänderna från att slitas sönder ifall man gnisslar tänder när man sover.

En bettskenan formgjuts efter dina tänder och slipas sedan till så att den får rätt kontakt med tänderna på motsatt käke. Oftast tillverkas den i hårdplast, men för enklare problem kan även skenor i mjukplast användas.